Creació d’una Xarxa d’investigació i d’investigació i d’intercanvi de materials i d’experiències de formació entre universitats
· Proyecto de Investigación
Código del proyecto: no disponible
Año de Inicio: Año de inicio: 2003
Año de finalización: Año de finalización: 2004
Organismo financiador: Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació. Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació del Govern Balear     
 

Participantes:

IPs del proyecto: Jesús Salinas Ibáñez
Investigadores del grupo: No items found

Investigadores externos:

Número de investigadores: 8

Publicaciones derivadas:

Este proyecto no tiene publicaciones