Skip to Content

Publicacions - Publications - Publicaciones

Export 491 results:
Ordena per: [ Autor  (Asc)] Títol Tipus Any
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
A
Adame, M. T., Nicolau V., Pérez A., Salinas J., & Sureda J. (1992).  Programa informàtic interactiu 'Guia de la formació a les Illes Balears': recurs tecnològic per a l'orientació d'estudis i professions. European Conference about Information Technology in Education: a critica insight, OTAC (Technology, information, education).
Adame, M. T., Salvà F., & Sureda J. (1992).  Les necessitats d'educació bàsica dels adults de Palma. L'educació d'adults a Palma: estat actual i propostes d'actuació.. 127-171.
Adame, T., & Salvà F. (2010).  Abandono escolar prematuro y transición a la vida activa en una economía turística: el caso de Baleares.. Revista de Educación. Ministerio de Educación y Ciencia (ISSN: , ESP - ESPANYA). 185 - 210.
Adame, M. T., Salvà F., & Sureda J. (1992).  Les necessitats d'educació bàsica dels adults de Palma.. L'educació d'adults a Palma: estat actual i propostes d'actuació... 127 - 171.
Adame, T., Canyelles F., & Salvà F. (1994).  La formació professional ocupacional en turisme a Balears.. Auditoria sobre la formació en turisme a les illes Balears: situació actual i propostes per al futur, Col.lecció Pedagogia Laboral.. 1, 45 - 58.
Alexandre, F., & Oliver M. F. (2004).  Teacher Training . Anais Educaçao e desenvolvimento. 117-135.
Alexandre, F., & Oliver M. F. (2004).  Teacher Training . Sustainable development and intercultural sensitivity. 61-81.
Alzina, J., Gomila J., Munar F., Oliver M. F., & Valero G. (1995).  Medi social i cultural. Pla de Reciclatge i de Formació Lingüística i Cultural. Orientacions i Programes. 1, 63-82.
Arnaiz, V., Mulet F., Oliver M. F., & Oliver M. F. (1992).  Reforma la teva biblioteca. Pissarra. Revista d'ensenyament de les Illes. 62(1), 40-42.
B
Ballester, L., Quevedo J. M., & Salvà F. (1997).  Propostes i recomanacions.. La inserció sociolaboral dels joves del Raiguer de Mallorca. Anàlisi de necessitats i propostes d'actuació.. 175 - 189.
Bassa, R., & Oliver M. F. (1997).  Annex. Les Escoles d'Estiu de Mallorca (1968-1996). 1, 178-188.


about seo