Skip to Content

Publicacions - Publications - Publicaciones

Export 6 results:
Ordena per: Autor Títol Tipus [ Any  (Desc)]
Filtres: Autor és Adame, M.T.  [Clear All Filters]
2011
2009
1992
Adame, M. T., Salvà F., & Sureda J. (1992).  Les necessitats d'educació bàsica dels adults de Palma.. L'educació d'adults a Palma: estat actual i propostes d'actuació... 127 - 171.
Adame, M. T., Salvà F., & Sureda J. (1992).  Les necessitats d'educació bàsica dels adults de Palma. L'educació d'adults a Palma: estat actual i propostes d'actuació.. 127-171.
Adame, M. T., Nicolau V., Pérez A., Salinas J., & Sureda J. (1992).  Programa informàtic interactiu 'Guia de la formació a les Illes Balears': recurs tecnològic per a l'orientació d'estudis i professions. European Conference about Information Technology in Education: a critica insight, OTAC (Technology, information, education).


about seo