Skip to Content

Publicacions - Publications - Publicaciones

Export 491 results:
Ordena per: Autor Títol Tipus [ Any  (Desc)]
2012
2011
Oliver, M. F., Barceló M., & Pinya C. (2011).  Avaluació d'una experiència de formació de formadors a l'àmbit educatiu de les Illes Balears . III Congreso Internacional 'Nuevas Tendencias en la Formación Permanente del Profesorado' .
Comas, R., Sureda J., & Oliver M. F. (2011).  Prácticas de citación y plagio académico en la elaboración textual del alumnado universitario. Teoría de la Educación. Educación y Cultura en la Sociedad de la Información. 12(1), 359-385. Abstract
Rosselló, M. R., Adame M. T., de la Iglesia B., Oliver M. F., & Muntaner J. J. (2011).  L'ús del portafoli grupal. La seva anàlisi . Projectes d'innovació i millora de la qualitat docent a la UIB . 3-20.
Salvà, F., & Sureda J. (2011).  L'utilisation des histoires de vie dans la recherche et l'innovation de l'école de la deuxième chance.. Le sujet dans la modernité avancée et les enjeux de l'avenir pour la pratiques des histoires de vie..
Oliver, M. F. (2011).  Lideratge per a un pla de millora de centre. Jornades de formació inicial per als centres amb contractes programa: Mallorca.
2010


about seo