Skip to Content

Lideratge per a un pla de millora de centre: el paper de l'equip educatiu, cultural, institucional i estratègies de centre

TítolLideratge per a un pla de millora de centre: el paper de l'equip educatiu, cultural, institucional i estratègies de centre
Publication TypeConference Paper
Year of Publication2011
AuthorsOliver, M. F.
Refereed DesignationRefereed
Conference NameJornades de formació inicial per als centres amb contractes programa: Formentera
Conference LocationPalma (Espanya)
Paraules clauLideratge, Organització i direcció escolars
Refereed DesignationRefereed


about seo | biblio