Contacto

Contacto Administrativo:

Departament de Postgrau i Formació Especialitzada
Edifici Sa Riera
c/ Miquel dels Sants Oliver,núm 2, 2n.
07122 Palma de Mallorca.
Illes Balears.

Teléfono: 971 259696
E-mail: fue.formaciopostgrau@uib.es